Leden van verdienste

ATTV'71 is een vereniging die al meer dan 40 jaar bestaat.
In die 40 +++ jaar hebben een aantal leden zich bovenmatig ingespannen
om te vereniging te maken en te houden tot wat zij is.

ATTV'71 is door de verdiensten van deze leden niet meer uit het Astense
weg te denken en heeft ook buiten Asten een goede naam.

De huidige leden van verdienste zijn:

Henk Caris                      Mede oprichter van de vereniging en jarenlang actief en getalenteerd lid.
                                       Jarenlang ook (hoofd)sponsor van ATTV'71 vanuit zijn bedrijf SOCA.

Wim van Kemenade       Vele jaren en in verschillende perioden voorzitter van de vereniging en
                                       nog steeds actief bij het organiseren van toernooien.

Tonneke Roelen van den Boomen  

                                       Reeds vele jaren actief en enthousiasmerend lid, vormde jarenlang de redactie
                                       en productie van ons clubblad en is ook nu nog betrokken bij vele werkzaamheden
                                       in en rond de vereniging zoals bijvoorbeeld de verzorging van de PR.

Nieuw sinds de jaarvergadering (tevens ALV ) gehouden in mei 2017:

Peerke van Kemenade  Sinds 1991 lid van ATTV'71 en zowel bij de jeugd als later bij de senioren
                                     
seizoenen in de hoogste klassen waaraan wij als vereniging uitkwamen,
                                     
de zogenaamde Vaandelteams.  Maar ook actief in het bestuur, als wedstrijdsecretaris
                                     
en als sponsor vanuit Slagerij van Kemenade.

Walther Roelen             Eveneens sind 1991 lid en ook hij heeft in diverse functies binnen het bestuur
                                     
bijdragen geleverd, o.a. als secretaris, penningmeester en voorzitter.
                                     
Maar de laatste jaren ook als webmaster en sponsor vanuit SeeCubic.